- No Found -

การพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City)

[video width="720" height="480" mp4="https://eurban.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/07/เมืองมาย100.mp4"][/video]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวลด้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗... อ่านต่อ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

               การจัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังพังงา โดยได้จัดกิจกรรมในการ ศึกษา สำรวจ และพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน ๒๔ คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ... อ่านต่อ

mobil bahis Buz Lazer epoksi reçine kürtaj ankara betgaranti likit kolaybet betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet betgaranti tipobet hoş geldin bonusu veren siteler youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort kayseri escort